BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wijzigingen in het consumentenrecht

Blogs 02 juni 2014

Als gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn Consumentenrechten wordt de regelgeving voor overeenkomsten met consumenten gewijzigd. De nieuwe regels zien op de verkoop aan consumenten in een winkel, op afstand (via onder andere internet en telefoon) en buiten verkoopruimten (bijvoorbeeld colportage). Het doel van de wijzigingen is het verbeteren van zowel de consumentenbescherming als de werking van de Europese interne markt.

Inwerkingtreding
De nieuwe regels worden van kracht op 13 juni 2014 en gelden voor overeenkomsten die op of na deze datum zijn gesloten. Op eerder gesloten overeenkomsten blijft de huidige regelgeving van toepassing.

Precontractuele informatieplicht
Een gevolg van de nieuwe regelgeving is dat de precontractuele informatieplicht wordt uitgebreid. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand met een consument moet informatie over onder andere de belangrijkste kenmerken van het product, de prijs, de kosten en het herroepingsrecht worden verstrekt. De gevolgen van een schending van de informatieplicht kunnen verstrekkend zijn. Indien de consument bijvoorbeeld niet goed is geïnformeerd over het herroepingsrecht, kan dat tot gevolg hebben dat de termijn voor herroeping wordt verlengd tot een jaar. Daarnaast is de consument in dat geval na herroeping niet aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering en hoeft ook niet betaald te worden voor al geleverde diensten. Voor elektronisch contracteren gelden aanvullende informatieplichten.

Herroepingstermijn
De herroepingstermijn bij overeenkomsten met consumenten op afstand wordt verlengd van zeven dagen naar veertien dagen. De termijn begint pas te lopen op het moment dat de consument alle producten uit een bestelling heeft ontvangen. Ondernemers kunnen gebruik maken van een modelformulier voor consumenten die het herroepingsrecht willen uitoefenen.

Elektronische bestelprocedure
Aan de elektronische bestelprocedure worden aanvullende eisen gesteld. De belangrijkste daarvan is dat een aanbod niet moet kunnen worden aanvaard dan nadat de consument op een niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Consumenten moeten bij een elektronische bestelling dus expliciet bevestigen dat zij begrijpen dat zij ergens voor moeten betalen.

Energie
Ten aanzien van de levering van energie gelden specifieke regels. Levering van energie tijdens de bedenktijd kan bijvoorbeeld alleen plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek van de consument, in de vorm van een schriftelijke verklaring.

Conclusie
De hiervoor beschreven wijzigingen zijn gebaseerd op een kleine greep uit de veranderende regels. De nieuwe regelgeving is veelomvattend en kan bij niet-naleving verstrekkende gevolgen hebben.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord