BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering: Ambtelijk voorontwerp Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Blogs 02 juni 2014

Op 6 februari 2014 is een ambtelijk voorontwerp bekend gemaakt van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het voorontwerp heeft tot doel de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren.

De voorgestelde regeling biedt een wettelijke grondslag aan de instelling van een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen en bevat een basisregeling voor de taak van het toezichthoudend orgaan en zijn leden. Daarnaast is opgenomen dat bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen het belang van de rechtspersoon voorop dienen te stellen en in geval van een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming. Bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen kunnen in het voorstel aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende schade. Tot slot worden de gronden voor ontslag van slecht functionerende bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan bij stichtingen verruimd.

Het voorontwerp is door de Minister van Veiligheid en Justitie ter consultatie aangeboden. Op 6 mei 2014 is de consultatie gesloten. De Minister zal zich nu, naar aanleiding van de reacties op het voorontwerp, opnieuw over de voorgestelde regeling buigen.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord