BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering: wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Nieuws 10 juni 2014

Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) aangenomen. De coalitiepartijen, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor het wetsvoorstel. In tegenstelling tot wat de regering voor ogen had, zullen de flex-maatregelen omtrent artikel 7:628 BW (onder meer nul-urencontracten), het concurrentiebeding, de proeftijd, de aanzegtermijn voor contracten voor bepaalde tijd en de wijzigingen in artikel 7:691 BW (het uitzendbeding) op 1 januari 2015 in plaats van per 1 juli 2014 in werking treden. Afwijkende afspraken ten aanzien van voornoemde onderwerpen in lopende cao’s blijven nog maximaal 1,5 jaar na die datum van toepassing (derhalve tot 1 juli 2016). De wijzigingen met betrekking tot de ketenregeling zijn eerder al uitgesteld en gaan in per 1 juli 2015. Hierop betrekking hebbende cao regelingen blijven echter nog maar maximaal 1 jaar geldig (derhalve ook tot 1 juli 2016). De wijzigingen omtrent het ontslagrecht zullen per 1 juli 2015 gaan gelden.

Graag verwijzen wij u naar de eerdere nieuwsbrieven waarin wij aandacht hebben besteed aan de wijzigingen die de WWZ met zich brengt. U vindt deze hier. Mocht u verdere vragen hebben omtrent de wijzigingen, neemt u dan contact op met de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord