BASE Advocaten - The Litigation Firm

Bitcoins: nieuw geld of ruilmiddel?

Blogs 13 oktober 2014

De virtuele of alternatieve valuta Bitcoin is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. De ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor deze bijdrage waarin ik enkele aspecten van Bitcoins nader zal belichten.

Achtergrond
In 2009 – op het hoogtepunt van de economische crisis - is het idee voor de introductie van Bitcoins allereerst gelanceerd in een essay geschreven onder het pseudoniem “Satoshi Nakamoto”. In dit essay werd een meerzijdig virtual currency scheme gepresenteerd met als eenheid de Bitcoin. De voornaamste gedachte achter de ontwikkeling en introductie van Bitcoins was dat het voor gebruikers mogelijk gemaakt moet worden om anoniem en zonder kosten betalingen aan elkaar te verrichten zonder tussenkomst van derden (denk daarbij bijvoorbeeld aan banken). Bitcoins voorzien in deze behoefte.

Recentelijk heeft de populariteit van Bitcoins een vlucht genomen. Thans kan al op diverse plaatsen gebruik gemaakt worden van Bitcoins, zoals op de site Thuisbezorgd.nl, waar Bitcoins als betaalmiddel worden geaccepteerd. De toenemende populariteit en het gebruik van Bitcoins heeft er ook toe geleid dat ook toezichthouders en overheden zich meer en meer zijn gaan afvragen hoe zij moeten omgaan met deze digitale munt. Allereerst zal ik hierna ingaan op de vraag hoe Bitcoins gekwalificeerd kunnen worden.

Kwalificatie van Bitcoins
Bitcoins zijn digitale (virtuele) valuta gebaseerd op cryptografie, waarbij iedere Bitcoin bestaat uit een unieke, digitaal versleutelde code. De Bitcoins kunnen worden opgeslagen in een digitale portemonnee, ook wel Bitcoin-wallet genoemd. Van virtuele valuta bestaan dus geen munten of bankbiljetten die ook daadwerkelijk fysiek in een portefeuille bewaard kunnen worden. Bitcoins worden thans nog niet beschouwd als een wettig betaalmiddel. Daarmee zijn de eerste verschillen met ‘gewone’ valuta zoals de EURO gegeven. Daarnaast is kenmerkend voor Bitcoins dat deze digitale munt niet is uitgegeven door een centrale instantie en (nog) niet door de overheid is gereguleerd.

In een recente uitspraak van de rechtbank te Overijssel is bevestigd dat een Bitcoin geen geld is in de zin van Afdeling. 6.1.11 BW. Hoewel de digitale munteenheid volgens de rechter wel overeenkomsten vertoont met wettige betaalmiddelen, zijn er toch essentiële verschillen volgens de rechtbank. Bitcoins worden volgens de huidige opvattingen dus niet als geld aangemerkt, wel kunnen Bitcoins gezien worden als ruilmiddel. Daarbij hebben Bitcoins feitelijk dezelfde status als bijvoorbeeld goud en zilver.

Financiële instellingen en toezichthouders terughoudend
Vanuit de bancaire wereld zwelt de kritiek op het gebruik van Bitcoins aan. Zo hebben enkele banken reeds aangegeven niet mee te willen werken aan het faciliteren van Bitcoin handel vanuit ethisch oogpunt. Ook heeft de Europese Bankenautoriteit in een advies kenbaar gemaakt dat banken maar beter niet in cryptovaluta, zoals Bitcoins kunnen handelen. Voornaamste punt van kritiek is dat er geen toezicht is van de overheid op het gebruik van Bitcoins, en dat virtuele munteenheden in algemene zin kunnen worden gebruikt voor criminele activiteiten. Ondanks de aanzwellende kritiek zijn er ook minder negatieve geluiden te horen. Zo heeft de Fed zich mild positief over de cryptomunt uitgelaten en Bitcoins ‘een mogelijke zegen voor de economie’ genoemd. De Fed meent dat Bitcoins voorlopig nog geen bedreiging voor het bankenstelsel zijn, omdat de koers van Bitcoins nog erg volatiel is en er nog te veel zorgen om de veiligheid zijn. Zo worden gebruikers blootgesteld aan een aantal risico’s zoals veiligheidsrisico’s (er is geen centrale partij die toezicht houdt) en gebruikersrisico’s (de integriteit van de transacties is niet gewaarborgd door blootstelling aan ICT-risico’s).

Afronding
De opkomst van Bitcoins is een interessante ontwikkeling en zal door BASE met interesse worden gevolgd. Op dit moment kunnen Bitcoins nog niet gezien worden als een volwaardig alternatief voor het huidige geld. Evenwel zijn Bitcoins een belangwekkend ruilmiddel. Het is afwachten hoe banken, overheden en/of toezichthouders om zullen gaan met het verschijnsel Bitcoins. Mocht u vragen hebben of advies willen over Bitcoins, neem dan contact op met mr. drs. M. Sweerts .

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord