BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering: Verklaring Arbeidsrelatie wordt vervangen door Beschikking geen loonheffingen

Nieuws 20 januari 2015

Het is de verwachting dat in 2015 het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing in werking treedt. Kort gezegd kent het wetsvoorstel twee maatregelen:

  1. de vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (“VAR”) door de Beschikking geen loonheffingen (“BGL”);
  2. het creëren van medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juistheid van de door de opdrachtnemer aangevraagde BGL.


Het feit dat de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid toekomt is de belangrijkste wijziging. Deze medeverantwoordelijkheid wordt als volgt bewerkstelligd. Via de webmodule voor het aanvragen van een BGL, dient de opdrachtnemer gezamenlijk met de opdrachtgever de aanvraag in te dienen. De opdrachtgever heeft hierin een controlefunctie. Hij dient te toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert, overeenkomen met de omstandigheden en voorwaarden die in de bijlage van ‘Beschikking geen loonheffingen’ staan en waarvoor de BGL wordt aangevraagd. Alleen als deze overeenkomen met de praktijk, geldt de vrijwaring dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Wanneer dit laatste niet het geval is, vervalt de rechtszekerheid die een opdrachtgever aan de BGL kan ontlenen. In dat geval kan de opdrachtgever worden aangesproken voor de verschuldigde loonbelastingen en premies.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp neem dan contact op met mr. S.J.R. Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht. Bijgewerkt tot 15 januari 2015

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord