BASE Advocaten - The Litigation Firm

Inzage van bestuurder in administratie failliete vennootschap op grond van artikel 6 EVRM ("equality of arms")

Blogs 20 januari 2015

Het komt steeds vaker voor dat een partij van een wederpartij openlegging van stukken vordert voor het verzamelen van bewijs (exhibitie). Zo'n exhibitievordering wordt veelal gebaseerd op artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), op grond waarvan – kort gezegd – een partij die daarbij rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij partij is, kan vorderen van degene die over deze bescheiden beschikt.

In haar arrest van 9 oktober 2014 koos het Gerechtshof Den Bosch (hierna: Hof) echter voor een bijzondere andere grondslag om exhibitie van administratie te bevelen. Waar ging het in deze uitspraak om? Een oud-bestuurder was vanaf de oprichting in juni 2000 tot juni 2002 bestuurder van vennootschap X. Deze vennootschap werd enkele maanden na het vertrek van de bestuurder failliet verklaard. Vierenhalf jaar later stelt de faillissementscurator een vordering in tegen de oud-bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taakvervulling. De oud-bestuurder reageert op deze aansprakelijkheidsstelling door (onder meer) een (incidentele) exhibitievordering in te stellen op grond van artikel 843a Rv (voornoemd), waarin hij (1) inzage van specifieke documenten vordert en (2) onvoorwaardelijke inzage in de administratie vordert over de periode dat hij bestuurder van de vennootschap is geweest. De rechtbank wijst deze exhibitievordering van de oud-bestuurder af vanwege gebrek aan het rechtmatig belang – een vereiste onder artikel 843a Rv – omdat de oud-bestuurder volgens de rechtbank ook zonder deze inzage in staat is geweest om zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid te verweren bij conclusie van antwoord. In hoger beroep schaart het hof zich deels achter dit oordeel en overweegt dat een vordering op grond van artikel 843a Rv niet kan slagen ten aanzien van de gevorderde specifieke documenten.

Toch meent het hof dat de oud-bestuurder recht heeft op inzage in de volledige administratie van de vennootschap over de periode dat hij bestuurder is geweest. Het Hof motiveert deze toewijzing met een beroep op artikel 6 EVRM en het daaraan inherente beginsel van “equality of arms”. Door inzage in de administratie, zo meent het hof, krijgt de oud-bestuurder bewijsrechtelijk gezien een meer met de curator vergelijkbare positie.

Een exhibitieveroordeling op grond van artikel 6 EVRM is opvallend. De vraag is of deze uitspraak partijen voorziet in de mogelijkheid om zich onder bepaalde omstandigheden mede op artikel 6 EVRM te baseren als grondslag voor een vordering tot het verschaffen van inzage in bescheiden. De praktijk zal moeten uitwijzen of de uitspraak van het hof Den Bosch navolging krijg en bij (een mogelijke) cassatie stand houdt.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. R.T. de Weijer of een van de andere advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord