BASE Advocaten Rotterdam

Overgang van onderneming

Een overname van een (onderdeel van een) onderneming kan er onder omstandigheden toe leiden dat er juridisch gezien sprake is van een zogenaamde overgang van onderneming. Als dat het geval is heeft dit vergaande consequenties: de werknemers treden van rechtswege in dienst bij de overnemende partij en behouden alle rechten en plichten. In de praktijk bestaat er vaak onduidelijkheid of een overname (of bijvoorbeeld een uitbesteding) leidt tot een overgang van onderneming. Daarnaast speelt vaak de vraag welke werknemers overgaan op de verkrijger wanneer er sprake is van een overgang van onderneming.

Aanspraak maken op oude arbeidsvoorwaarden bij overgang van onderneming

Tot slot kan er discussie bestaan over in hoeverre de werknemers die zijn overgegaan aanspraak kunnen (blijven) maken op hun oude arbeidsvoorwaarden. Base Advocaten kan u in dit soort kwesties van advies voorzien en indien nodig juridisch bijstaan in geschillen omtrent overgang van onderneming.

Vragen over Overgang van onderneming

Mocht u vragen hebben, advies willen of bijstand nodig hebben aangaande dit onderwerp, neemt u dan contact op met de sectie Arbeidsrecht.

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Nieuws

12/01
2022
Bij de verhuur van een gebouwde onroerende zaak is kwalificatie van het gehuurde van groot belang. Voor de verhuur van een woning gelden andere regels dan voor een...
Lees meer
06/01
2022
Over bovenstaande vraag heeft het gerechtshof Den Haag zich op 28 december 2021 uitgelaten in een zaak die door de vereniging Vakorganisatie Onafhankelijk RET-personeel ("VOR")...
Lees meer
24/12
2021
Om de coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden, heeft de overheid de afgelopen jaren meerdere (gedeeltelijk) lockdowns afgekondigd. Ondernemers zijn hierdoor – en...
Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Overgang van onderneming - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord