BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering: Hoge Raad acht gedwongen splitsing van netbeheerders niet in strijd met Europees recht

Blogs 10 July 2015

Op 26 juni 2015 wees de Hoge Raad hetlangverwachte arrest over de verbindendheid van de Wet onafhankelijk netbeheer ("Splitsingswet"). De Splitsingswet beoogt met het zogenaamde 'groepsverbod' beheerder van energienetten volledig te ontvlechten van concerns waarin ook energieproducenten, leveranciers en handelaren onderdeel van uitmaken. Energiemaatschappijen Essent, Eneco en Delta vochten de gedwongen splitsing eerder met succes aan met het argument dat de wet in strijd zou zijn met Europees recht. De gedwongen splitsing zou volgens Essent, Eneco en Delta het vrij verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging binnen de Europese Unie aantasten. In 2010 werd de Splitsingswet om die reden nog onverbindend verklaard door het gerechtshof Den Haag. Nadat het Europees Hof van Justitie al bepaalde dat de Splitsingswet wel met Europees recht verenigbaar kan zijn, heeft de Hoge Raad met zijn arrest van 26 juni 2015 nu definitief geoordeeld dat de Splitingswet niet in strijd is met Europees recht en de uitspraak van het hof Den Haag vernietigd.


Voor Essent is de strijd tegen gedwongen splitsing hiermee ten einde gekomen. Eneco en Delta hebben zich nog op be-roepen op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat een ieder het recht geeft op het ongestoord genot van zijn eigendom. Hierover liet het gerechtshof zich eerder niet uit. De zaken van Eneco en Delta zijn daarom verwezen naar het gerechtshof om ook deze laatste strohalm van Eneco en Delta te beoordelen.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. M.A. de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies