BASE Advocaten - The Litigation Firm

Verkiezingen 2017: flex versus vast

Nieuws 14 March 2017
Aanstaande woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Elke partij voert volop campagne om op basis van hun verkiezingsprogramma zoveel mogelijk stemmen te werven. Op het gebied van Werk en Sociale Zekerheid is het hoofdthema bij deze verkiezingen onbetwist flex versus vast. De belangrijkste subthema's zijn:

• de AOW-leeftijd;
• de positie van de ZZP-er;
• de pensioenen en;
• twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Bijna alle partijen nemen over deze onderwerpen een standpunt in. Veel partijen zitten daarin min of meer op één lijn. Daarnaast wordt ook aan onderwerpen als:

• het minimumloon;
• armoedebestrijding;
• langer betaald ouderschapsverlof en kinderopvang;
• lagere belastingdruk op arbeid en;
• terugkeer naar het oude ontslagrecht;

in de programma's de nodige aandacht besteed. Op deze onderwerpen lopen de standpunten van partijen meer uiteen.

Over de wijzigingen in het sociale stelsel die onder Rutte II zijn doorgevoerd is de afgelopen maanden veel gedebatteerd. Twee in het oog springende onderdelen daarvan, die zijn gekoppeld aan de discussie over flex versus vast, zijn de transitievergoeding uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Hoe gaan de verschillende politieke partijen met deze - en andere thema's - om? Welke arbeidsrechtelijke aspecten blijven over van het huidige beleid van Rutte II?

Flex versus vast: de transitievergoeding
In juli 2015 is de WWZ ingevoerd, waarbij het recht op een transitievergoeding is geïntroduceerd. Bij het einde van een arbeidsovereenkomst kunnen werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn aanspraak maken op een transitievergoeding, een compensatievergoeding die gebruikt kan worden voor de overgang, de transitie, naar een andere baan. Deze vergoeding wordt gefinancierd door de werkgever.

Opvallend in het vraagstuk flex versus vast is dat een aantal partijen het toepassingsbereik van de transitievergoeding wenst te verruimen. Zo stellen D66, GroenLinks en de PvdA dat de opbouw van de transitievergoeding direct in moet gaan bij de indiensttreding van een werknemer, en dus niet pas na twee jaar. Door deze maatregel wordt flexibele arbeid duurder, met als doel dat werkgevers minder snel de neiging hebben werknemers net voor hun tweejarig dienstverband te ontslaan. D66 - maar ook de ChristenUnie - gaat daarin nog een stap verder door als eis te stellen dat de vergoeding daadwerkelijk gebruikt moet worden in de zoektocht naar een nieuwe baan. In het huidige beleid is dit niet verplicht. Andere partijen zien de ongelijkheid tussen flexibele en vaste arbeidscontracten op een andere manier opgelost. Zo pleit het CDA voor langere tijdelijke contracten en ook de VVD wil de ketenbepaling van de WWZ verruimen. Op die wijze wil men ervoor zorgen dat er meer tijdelijke contracten achtereen mogelijk zijn. Daardoor kunnen werknemers langer achtereen bij dezelfde werkgever werkzaam blijven. Al blijft dat op tijdelijke basis. Ook het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte – thans twee jaar – en het verlagen van de belasting op arbeid zijn maatregelen die veel partijen steunen. Het wordt dan voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in (vaste) dienst te nemen.

Flex versus vast: Wet deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA)
Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan is op 1 mei 2016 de Wet DBA ingegaan. Deze maatregel heeft in praktijk geleid tot terughoudendheid van werkgevers om zzp'ers in te huren, omdat er onduidelijkheid over hun gezagsverhouding ontstond. Momenteel staat de Wet DBA min of meer "on hold".

Over de oplossingsrichting omtrent de Wet DBA zijn een aantal partijen verdeeld. De VVD pleit voor een verduidelijking van de Belastingdienst op het gebied van (schijn)zelfstandigheid en daarmee voor bestendiging van de Wet DBA. Het is niet duidelijk hoe de VVD deze verduidelijking wil realiseren. D66 en PvdD stellen feitelijk voor om terug te gaan naar het oude systeem van de Verklaring (geen) Arbeidsrelatie (VAR), een verklaring waarmee zzp'ers hun werkgevers kunnen vrijwaren van naheffingen. De overige partijen nemen hierover vooralsnog geen duidelijk standpunt in.

Conclusie
Zowel de transitievergoeding als de Wet DBA hebben flex niet minder flex gemaakt en vast niet minder vast. Integendeel. Dit was echter wel uitdrukkelijk beoogd door de huidige regeringscoalitie. Flex versus vast heeft mede daardoor een stempel gedrukt op de campagnes van partijen in deze verkiezingen. De grote vraag is of een nieuwe coalitie in staat zal zijn om de doelen van de huidige regering alsnog te bereiken. Deze worden immers door vrijwel alle partijen onderschreven. Het woord is aan u als stemmer om dat mede te bepalen. Succes bij uw keuze.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur mr. R.C. Sies of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies