BASE Advocaten - The Litigation Firm

Voorstel vereenvoudiging procederen bij de civiele rechter - mr. R.C. Sies - 05/02/07

Nieuws 05 February 2007

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hisch Ballin vandaag een aantal voorstellen opgenomen om procederen bij de civiele rechter te vereenvoudigen. De minister reageert daarmee op voorstellen uit het eindrapport "Uitgebalanceerd", om het burgerlijk procesrecht op een aantal onderdelen te actualiseren. Een van de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekers betreft uniforme procesinleiding: het in elkaar schuiven van de dagvaarding- en verzoekschriftprocedure. Kennisgeving daarvan zou per gewone post door de griffie moeten gebeuren. In een aparte regeling voor eenvoudige zaken moet het consumenten daarnaast makkelijker worden gemaakt om hun recht te halen via de zogenaamde 'small claims' regeling. Incassoprocedures zouden vergaand moeten worden geautomatiseerd zodat deze sneller kunnen worden afgehandeld en in kort geding moet de rechter op verzoek van beide partijen definitieve beslissingen kunnen nemen. Ook dienen getuigen ter comparitie te kunnen worden gehoord en dient het gebruik van 'e-justice' te worden bevorderd.

Voor het persbericht en de daarbij behorende rapporten klikt u hier.

Voor meer informatie over procederen bij de civiele rechter kunt u contact opnemen met mr. V.R.M. Appelman of mr. R.A.W.J. van Eijck.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies