BASE Advocaten - The Litigation Firm

Consument eenvoudiger naar rechter- mr. R.C. Sies - 29/03/07

Blogs 29 March 2007

'Consumenten en ondernemers moeten hun geschillen bij de rechter makkelijker kunnen uitvechten. Dat bepleit de Sociaal-Economische Raad (SER) in een vandaag gepubliceerd advies.

Zo hamert de raad op een eenvoudige procedure waardoor het voor burgers makkelijker wordt om naar de kantonrechter te stappen. Volgens het adviesorgaan is de huidige dagvaardingsprocedure te duur en tijdrovend. Wel stelt de SER dat die procedure moet blijven bestaan, zodat mensen een keuze hebben. Voordeel van deze manier van ageren is dat men meer rechtswaarborgen heeft.

Met een eenvoudiger procedure, zo stelt de organisatie, hoeven burgers niet eerst meer naar de deurwaarder om een zaak aanhangig te maken. Ze kunnen hun eis dan langs elektronische weg openbaar maken bij de griffie. Verder is een advocaat niet meer verplicht, zodat ook minder gebruik gemaakt hoeft te worden van kostbare bewijsmiddelen als getuigen en deskundigen, en zal er bij goedkeuring van alle partijen alleen mondelinge behandeling plaatsvinden.

Om zo'n makkelijke procedure mogelijk te maken, moet het maximum bedrag in zaken waarover de kantonrechter uitspraken mag doen, wel worden verhoogd van de huidige 5000 euro naar 25.000 euro, adviseren de onderzoekers. Voorts zal de grens voor hoger beroep bij de kantonrechter moeten worden opgetrokken van 1750 euro tot 2000 euro. Het adviesorgaan verwacht dat daardoor de toegang tot het recht voor de burger sterk zal verbeteren.

De SER ziet een eenvoudiger procedure, die binnen zes maanden moet zijn afgehandeld, als een goede aanvulling op het werk van geschillencommissies. Burgers kunnen nu immers eveneens op die terreinen waar nog geen geschillencommissies zijn, sneller en goedkoper hun recht halen. Het is ook een belangrijke aanwinst voor mensen die de voorkeur geven aan een uitspraak van een rechter boven een bindend advies van geschillencommissies.

De raad vindt dat eenvoudiger procedures ook gebruikt moeten worden voor geschillen tussen ondernemers én particulieren onderling. Overigens meent de SER dat zaken waarbij het om grote geldbedragen gaat, niet via de makkelijke procedure kunnen worden afgehandeld. Daarbij is het adviesorgaan verdeeld over het maximumbedrag dat moet gelden. De consumenten- en onafhankelijke leden willen de grens leggen bij 25.000 euro, de ondernemersleden denken aan een maximum van 5000 euro.'

Copyricht (c) 2007 Sdu - Overheidsinformatie
Opmerkelijk is dat nog onlangs (zie het bericht op deze site van 5 februari 2007) door minister Hisch Ballin in een brief aan de tweede kamer een aantal voorstellen zijn opgenomen om procederen bij de civiele rechter te vereenvoudigen. Tevens lijkt het advies van de SER in te druisen tegen de van overheidswege ingezette koers voor alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation, mede ter ontlasting van het rechtssysteem. Het voorstel van de SER zou wel eens tot een aanzienlijk hogere werklast voor de rechterlijke macht en een verdergaande juridisering van de maatschappij kunnen zorgen.

Noot:

Voor het persbericht en de daarbij behorende rapporten klikt u hier.

Voor meer informatie over procederen bij de civiele rechter kunt u contact opnemen met mr. V.R.M. Appelman of mr. R.A.W.J. van Eijck.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies