BASE Advocaten - The Litigation Firm

Deeltijd WW 23/06/2009 - nieuwe instroom opgeschort & scholingsplicht

Nieuws 23 juni 2009

Nieuwe instroom deeltijd WW opgeschort - 23 juni 2009

In het Besluit deeltijd WW van 2 april jl. is aangegeven dat zodra de uitkeringslast het budget van 375 miljoen euro dreigt te overschrijden, het Besluit op dat moment zal worden ingetrokken. Deze dreiging doet zich thans voor. Besloten is echter niet om het besluit in te trekken maar om de nieuwe instroom in deeltijd WW op te schorten. Voor aanvragen waarin vóór vandaag volledig is voldaan aan alle vereisten van artikel 1 lid 1 a tot en met d van het Besluit (o.a. afspraken met de bonden en het UWV) geldt dat de deeltijd WW regeling doorloopt. Als niet aan genoemde voorwaarden is voldaan kan geen deeltijd WW (meer) worden toegepast. Het opschorten in plaats van intrekken van de mogelijkheid tot het gebruik van deeltijd WW biedt de overheid de mogelijkheid om te evalueren hoe om te gaan met een mogelijke voortzetting van deze regeling.Navraag bij de Stichting van de Arbeid (STAR) leert dat de opschorting alleen voor nieuwe aanvragen geldt. Verlengingsaanvragen van bestaande deeltijd WW trajecten vallen daar dus niet onder en kunnen gewoon doorgang vinden, tenzij de evaluatie door de overheid leidt tot intrekking van de regeling.

Let op: de juiste formulieren voor de verlengingsaanvraag dienen uiterlijk twee weken voor het einde van de oorspronkelijke periode door het UWV te zijn ontvangen.

Personeel in deeltijd-WW mag mogelijk lesgeven - 18 juni 2009

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken overweegt het mogelijk te maken dat werknemers in deeltijd-WW ook scholing mogen geven op hun vakgebied. Ze hoeven dan niet perse degene te zijn die zelf scholing krijgen. Werkgevers in de bouw die wegens de economische crisis een beroep doen op de WW-steun, hebben bijvoorbeeld gevraagd of ze aan de bijbehorende scholingsplicht voldoen als zij hun bouwvakkers inzetten bij het opleiden van jongeren. Dit heeft minister Donner donderdag 18 juni jl. in de Tweede Kamer gezegd. De bewindsman heeft erop gewezen dat hij nog voor de zomer met een evaluatie komt over de eerste ervaringen met de deeltijd WW regeling. In deze evaluatie bekijkt de minister ook of de deeltijd WW aangepast moet worden, bijvoorbeeld op het gebied van de scholingsplicht. Indien de uitspraken van de Minister in beleid worden omgezet zal dit - gezien de opschorting per 23 juni 2009 van de nieuwe instroom - alleen nog gelden voor thans reeds lopende aanvragen en toepassingen van deeltijd WW.

Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord