BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een schools advies voor de werkgever: let op de scholingsplicht!

Arbeidsrecht 09 november 2017
Generatie Y is toegetreden tot de arbeidsmarkt. Deze 'millenials' willen hun hele leven blijven leren om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Deze drang naar continue ontwikkeling onder de werknemers gebeurt niet onopgemerkt; ook in het regeerakkoord van 10 oktober 2017 wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid voor werknemers om in zichzelf te blijven investeren. Werkgevers zijn daarnaast op grond van artikel 7:611a BW al verplicht de werknemer in staat te stellen scholing te volgen. Dat deze scholingsplicht van de werkgever niet lichtzinnig moet worden opgevat blijkt wel uit twee uitspraken van de kantonrechter te Utrecht (RB. Midden-Nederland 5 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:519 en RB. Midden-Nederland 10 mei 2017, ECLI:RBMNE:2017:2501).

De eerste zaak betrof een jonge ambitieuze leerkracht van een basisschool die het erg goed deed voor de klas, maar vanaf het begin van zijn carrière al kampte met de valkuil dat hij te aardig gevonden wilde worden door zijn leerlingen. Hij plaatste zichzelf ook te veel binnen de groep leerlingen. Dit is door de school meerdere malen met de leerkracht besproken, ook kon de leerkracht terugvallen op een andere leerkracht en was er een externe coach op de achterhand beschikbaar. Na vijf jaar werd de school echter geconfronteerd met het feit dat de leerkracht intieme en emotionele berichten heeft gestuurd naar een voormalige leerling, onder meer “Ik mis je!!”, “Ik houd van je!” en “Ik mis je zo was het nog maar eerste vakantieweek. Toen we zo gelukkig waren”. Het hierna door de school ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de leerkracht (vanwege het onvoldoende professionele afstand in acht nam ten aanzien van een basisschoolleerling) is door de kantonrechter echter afgewezen. Ondanks dat de rechter van mening is dat de leerkracht zich in zijn omgang met voormalige leerlingen onprofessioneel en onbetamelijk heeft gedragen en grenzen heeft overschreden, mocht volgens de kantonrechter (op grond van het goed werkgeverschap en de wettelijke scholingsplicht) van de school worden verwacht dat zij specifieke begeleiding ten aanzien van de al eerder door haar geconstateerde aandachtspunten had aangeboden. Volgens de kantonrechter is niet uitgesloten dat de ontstane grensoverschrijdende situatie met specifieke begeleiding voorkomen had kunnen worden. De kantonrechter stelt dat het nu aan de school is om een concreet verbetertraject met specifieke begeleiding in te gaan.

Deze uitspraak toont aan dat de scholingsverplichting ver kan gaan. Ook (psychische) begeleiding gericht op het voorkomen van (evident) norm overschrijdend gedrag kan onder de scholingsplicht worden geschaard.

In de tweede zaak heeft de kantonrechter wederom een vrij stellige houding aangenomen met betrekking tot de scholingsplicht. Hier oordeelde de kantonrechter namelijk dat “de werkgever gehouden is om noodzakelijke maatregelen van organisatorische aard te treffen ten behoeve van de noodzakelijke scholing van de werknemer, waaronder het ter beschikking stellen van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten.” Van de werkgever mag volgens de kantonrechter op grond van artikel 7:611a BW meer inspanning worden verwacht dan alleen het vergoeden van opleidingskosten en het ter beschikking stellen van opleidingsmateriaal. Om naar aanleiding van deze uitspraak te stellen dat de scholingsplicht inhoudt dat de werkgever altijd werktijd ter beschikking zou moeten stellen om te voldoen aan de scholingsplicht, gaat te ver (dit zal waarschijnlijk ook afhangen van het soort opleiding dat gevolgd wordt en de reden voor de scholing). Wat wel geconstateerd kan worden is dat de scholingsplicht verder lijkt te gaan dan alleen de financiële tegemoetkoming in de scholingskosten van de werknemer.

De summiere toelichting van de wetgever op artikel 7:611a BW biedt maar weinig duidelijkheid inzake de omvang van de wettelijke scholingsplicht. De rechtspraak zal hier dus meer duidelijkheid in moeten gaan bieden. Een werkgever doet er dan ook goed aan om zich regelmatig te laten bijscholen over de stand van zaken omtrent de wettelijke scholingsplicht. Dit om strafwerk van de kantonrechter te voorkomen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de auteurs Marlotte Reckers en Jan-Willem van Geenof een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord