BASE Advocaten - The Litigation Firm

Met kerst en op nieuwjaarsdag vrij zijn – vanzelfsprekend?

Arbeidsrecht 21 december 2017
De feestdagen staan weer voor de deur en veel mensen zullen met kerst en op nieuwjaarsdag vrij zijn. Dit zal voor velen vanzelfsprekend zijn, maar is dit een recht van de werknemer of kan hiervan worden afgeweken door de werkgever? Vraag is dus of het wel zo vanzelfsprekend is dat men vrij is met (onder andere) kerst en op nieuwjaarsdag?

Voornoemde vraag is niet alleen relevant ten aanzien van kerst en nieuwjaarsdag, maar is van belang voor alle officiële feestdagen. Nederland kent de volgende officiële feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede vrijdag
  • Pasen (Eerste en Tweede Paasdag)
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Pinksteren (Eerste en Tweede Pinksterdag)
  • Kerst (Eerste en Tweede Kerstdag)


Voor veel werknemers zijn voornoemde officiële feestdagen ook vrije dagen. Er is echter geen wet waarin is vastgelegd dat deze officiële feestdagen ook één op één als vrije dagen hebben te gelden voor werknemers. Er is dus ook geen wettelijk recht op een vrije dag op een officiële feestdag. Dat hier geen recht toe bestaat zullen werknemers ook in de praktijk vast al ervaren hebben. Zo bent u wellicht het ene jaar wel vrij en het andere jaar niet vrij op Bevrijdingsdag.

Dat hierover in de wet niets is geregeld, betekent dat hier onderling afspraken over moeten worden gemaakt. Vaak zal een dergelijke afspraak - over welke feestdagen ook vrije dagen zijn voor werknemers - in een cao zijn opgenomen. Is dit niet het geval, dan zullen werknemer en werkgever samen (in de arbeidsovereenkomst) tot een afspraak moeten komen over wel of niet werken op een bepaalde feestdag. Dit betekent dus dat werkgever en werknemer ook kunnen afspreken dat het Suikerfeest als vrije feestdag wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst in plaats van Tweede Pinksterdag. Dit is anders als in de cao is opgenomen dat Tweede Pinksterdag een vrije dag is. In dat geval kan immers - in beginsel - niet van de bepaling in de cao worden afgeweken.

Meer weten? Neem dan contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord