BASE Advocaten - The Litigation Firm

Eisen aan bewijslevering in arbeidsrechtzaken

Arbeidsrecht 01 maart 2018
De Hoge Raad heeft op 16 februari 2018 twee arresten (HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182 en ECLI:NL:HR:2018:220) gewezen die arbeidsrechtelijk bezien om meerdere redenen het lezen waard zijn. In deze blog ligt de focus evenwel op de eisen die de Hoge Raad stelt aan bewijslevering in arbeidszaken. De Hoge Raad bevestigt in deze arresten het uitgangspunt dat de wettelijke bewijsregels van overeenkomstige toepassing zijn in procedures waarin een ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de orde is. Tot zover niets nieuws dus. De Hoge Raad maakt echter wel een belangrijke nuancering ten aanzien van de toepassing van het bewijsrecht, waarover hierna meer.

De wettelijke bewijsregels brengen met zich dat de werkgever de feiten en omstandigheden die aan het ontbindingsverzoek ten grondslag liggen, dient te stellen en bij gemotiveerde betwisting van de werknemer ook dient te bewijzen. Als de werkgever hier niet in slaagt, wordt het ontbindingsverzoek in beginsel afgewezen. De nuancering die de Hoge Raad in deze arresten maakt, is dat voor bewijs in het burgerlijk procesrecht niet steeds is vereist dat de te bewijzen feiten en omstandigheden onomstotelijk vast komen te staan. Voldoende is dat deze voldoende aannemelijk worden gemaakt. Dit is niet anders in geval een werkgever ontbinding verzoekt van de arbeidsovereenkomst.

Let wel, het voorgaande staat los van de vraag of voldaan is aan de redelijke grond (bijvoorbeeld disfunctioneren/verstoorde arbeidsverhouding) op basis waarvan de werkgever ontbinding verzoekt. De Hoge Raad overweegt dat de rechter in dit kader moet onderzoeken of - uitgaande van de feiten en omstandigheden - in redelijkheid kan worden geoordeeld dat sprake is van de door de werkgever aangevoerde ontslaggrond.

Meer weten? Neem dan contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord