BASE Advocaten - The Litigation Firm

Eenzijdig hoger beroep: baat het niet, dan schaadt het niet

Blogs 16 augustus 2018
Wie in een civiele procedure hoger beroep instelt, mag na dat hoger beroep niet slechter af zijn dan hij was na beslissing in eerste aanleg. Dat uitgangspunt – het verbod van reformatio in peius – werd vorige maand herhaald door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1211).

Verdeling van vennootschappen
De kwestie die voorlag was de volgende. Partijen waren met elkaar gehuwd, de vrouw verzocht om echtscheiding. Over de verdeling van de huwelijksgemeenschap worden partijen het niet eens. De vrouw exploiteerde een aantal ondernemingen (waarvan de man net als zijzelf 50% van de aandelen bezat), de man exploiteerde een eigen onderneming in de vorm van een eenmanszaak.

Rechtbank: ieder het zijne, onder gelijke verdeling van waarde
In eerste aanleg bedeelt de rechtbank de ondernemingen die de vrouw exploiteerde haar toe, onder verplichting tot verrekening met de man van de helft van de waarde van die ondernemingen. Andersom moet ook de waarde van de eenmanszaak van de man tussen partijen worden verdeeld. Alleen(!) de man gaat tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep.

Hof: ieder het zijne, zonder gelijke verdeling van waarde
Het hof beslist vervolgens anders. Kort gezegd bedeelt ook het hof partijen ieder hun eigen onderneming(en) toe, maar zonder de verplichting tot verrekening van de waarde daarvan. Daarmee treedt het hof ofwel buiten de grenzen van het processuele debat, die zeker in hoger beroep – zo wordt op deze manier nog maar eens benadrukt – door partijen worden bepaald, ofwel heeft het hof zijn beslissing onvoldoende gemotiveerd.

Hoge Raad: eenzijdig hoger beroep mag ‘hoogstens’ worden afgewezen
Niet ondenkbaar is namelijk dat de man als gevolg van de beslissing van het hof slechter af is dan na de beslissing in eerste aanleg. Doordat beide partijen geen deskundigenbenoeming wensten, is de waarde van de ondernemingen onbekend en kan dus niet worden uitgesloten dat de appellant (de man) in een slechtere positie is komen te verkeren nu er geen verdeling van de waarde van de ondernemingen meer zou plaatsvinden. De omstandigheid dat het hof de waarde van de ondernemingen – door toedoen van partijen – niet kon vaststellen, maakt niet dat in zijn beslissing een mogelijke verslechtering van de positie van de man besloten mocht liggen. Als het hof meende dat van een mogelijke verslechtering geen sprake was, dan had het hof dat moeten motiveren.

Conclusie: baat het niet, dan schaadt het niet, tenzij…
Kortom: het hoger beroep baatte de man niet (hij slaagde er kennelijk niet in om een hem gunstiger verdeling af te dwingen), maar had hem ook niet mogen schaden. Voor zover die conclusie een vrijbrief lijkt voor lukrake hoger beroep-zaken is zij misleidend. Een door de ene partij ingesteld hoger beroep wordt vaak beantwoord door een (soms heel summier) incidenteel hoger beroep van de wederpartij, met als gevolg dat de grenzen van het processuele debat en daarmee het palet aan mogelijke uitkomsten (minst genomen) gelijk worden aan die in eerste aanleg.

BASE heeft veel ervaring met procederen in hoger beroep. Neem voor meer informatie contact op met Max Luiten of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord