BASE Advocaten - The Litigation Firm

Voorstel vereenvoudiging procederen bij de civiele rechter - mr. R.C. Sies - 05/02/07

Nieuws 05 februari 2007

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hisch Ballin vandaag een aantal voorstellen opgenomen om procederen bij de civiele rechter te vereenvoudigen. De minister reageert daarmee op voorstellen uit het eindrapport "Uitgebalanceerd", om het burgerlijk procesrecht op een aantal onderdelen te actualiseren. Een van de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekers betreft uniforme procesinleiding: het in elkaar schuiven van de dagvaarding- en verzoekschriftprocedure. Kennisgeving daarvan zou per gewone post door de griffie moeten gebeuren. In een aparte regeling voor eenvoudige zaken moet het consumenten daarnaast makkelijker worden gemaakt om hun recht te halen via de zogenaamde 'small claims' regeling. Incassoprocedures zouden vergaand moeten worden geautomatiseerd zodat deze sneller kunnen worden afgehandeld en in kort geding moet de rechter op verzoek van beide partijen definitieve beslissingen kunnen nemen. Ook dienen getuigen ter comparitie te kunnen worden gehoord en dient het gebruik van 'e-justice' te worden bevorderd.

Voor het persbericht en de daarbij behorende rapporten klikt u hier.

Voor meer informatie over procederen bij de civiele rechter kunt u contact opnemen met mr. V.R.M. Appelman of mr. R.A.W.J. van Eijck.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord