BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nieuw recht OR aangaande beloning bestuur

Nieuws 07 januari 2019
Als je iemand zonder omwegen vraagt wat hij of zij verdient, dan leidt dat doorgaans tot een wat ongemakkelijke situatie. Over het algemeen vindt men het niet prettig om hierover te praten; iemands salaris voelt zeer privé. Werknemers mogen deze informatie in principe ook gewoon voor zichzelf houden. Maar dit geldt zeker niet voor iedereen. Zo zijn topfunctionarissen in de (semi)publieke sector bijvoorbeeld gebonden aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), op grond waarvan hun beloning is genormeerd en openbaar wordt gemaakt. Ook binnen de private sector zien we de afgelopen jaren een beweging waarbij er steeds kritischer gekeken wordt naar de beloning van de topfunctionarissen. Per 1 januari 2019 is nu ook de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in dit kader weer gewijzigd waardoor de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloning van bestuurders verder zijn uitgebreid.

Per 1 januari 2019 dient in de onderneming waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, ten minste eenmaal per jaar in een overlegvergadering de beloning van de bestuurders te worden besproken. Het doel van deze wetswijziging is een betere bewustwording binnen organisaties inzake het verschil in beloning tussen top en werkvloer.

De ondernemer van een grote onderneming (ten minste 100 werknemers) was overigens al sinds 1 september 2006 verplicht om ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk informatie te verstrekken over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur. Vaak bleef het echter hierbij. Een discussie over de hoogte van de beloning en de wijze waarop deze zich verhoudt tot de rest van het salarishuis bleef veelal achterwege. Het betreft immers een gevoelig onderwerp dat een ondernemingsraad niet snel zelf zal agenderen. De wetgever wil met deze wetswijziging dan ook bevorderen dat de ondernemer actief verantwoording aflegt over de beloning van het bestuur en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Vanaf 1 januari 2019 dient dit dus tijdens een overlegvergadering te worden besproken. Met “slechts” het verstrekken van een globaal overzicht van de beloning van het totale bestuur, kan de ondernemer niet meer wegkomen. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn hiermee dus weer (iets) verder uitgebreid.

Daarbij moet worden bedacht dat de ondernemingsraad het recht heeft om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over aangelegenheden die tijdens een overlegvergadering besproken dienen te worden. Dit laatste kan de ondernemingsraad tijdens de overlegvergadering doen, maar ook daarbuiten. Een dergelijk (initiatief)voorstel moet schriftelijk en voorzien van een toelichting aan de ondernemer worden voorgelegd. Vervolgens dient de ondernemer het voorstel tijdens een overlegvergadering met de ondernemingsraad te bespreken en hier een besluit over te nemen. Dit besluit dient de ondernemer schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemingsraad te sturen. Tegen een dergelijk besluit staat geen beroep in de zin van artikel 26 WOR open. Wel kan de ondernemingsraad zich tot de kantonrechter wenden als de ondernemer niet serieus op het voorstel van de ondernemingsraad ingaat. Dit laatste kan de ondernemingsraad overigens ook doen wanneer de ondernemer weigert om openheid van zaken te geven aangaande de beloning van het bestuur.

Het is vaak niet eenvoudig om te bepalen of een bepaald onderwerp nu wel of niet aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd en welke stappen een ondernemingsraad kan nemen wanneer hij vermoedt dat zijn rechten niet worden gerespecteerd.

Indien u hier als ondernemer of als ondernemingsraad vragen over heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord