BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitbetaling niet-genoten vakantiedagen topfunctionarissen weer mogelijk

Nieuws 11 februari 2019
Goed nieuws: topfunctionarissen kunnen per 1 januari 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) bij de beëindiging van hun dienstverband niet-genoten vakantiedagen laten uitbetalen. Hiermee is de WNT in lijn gebracht met het Nederlandse arbeidsrecht en de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.

WNT en doorkruising recht afkoop vakantiedagen
In de praktijk komt het vaak voor dat een werknemer bij het einde van het dienstverband zijn niet-genoten (wettelijke en bovenwettelijke) vakantiedagen laat uitbetalen. Zoals elke werknemer zou ook een topfunctionaris op grond artikel 7:641 BW ‘recht op uitkering in geld van niet-genoten vakantiedagen’ moeten krijgen. Opmerkelijk genoeg bestond deze mogelijkheid tot voor kort niet voor topfunctionarissen indien daardoor onder de WNT het bezoldigingsmaximum werd overschreden. De afkoopsom voor niet-opgenomen vakantiedagen telde namelijk mee als bezoldiging. Gezien het feit dat de Nederlandse wetgever volgens de Europese Arbeidstijdenrichtlijn werknemers het recht op uitbetaling van de wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar) niet mag ontzeggen, was dit een merkwaardige regeling. Een topfunctionaris werd hiermee ten opzichte van een gewone functionaris onredelijk benadeeld.

Gevolgen niet uitbetalen vakantiedagen
Doordat topfunctionarissen geen gebruik konden maken van de regeling tot uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen, werden in de praktijk veelal afspraken gemaakt over het opnemen van resterende vakantiedagen voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband. Zo werd bijvoorbeeld de datum van beëindiging uitgesteld om de resterende vakantiedagen op te kunnen nemen. Deze aanpak week af van hetgeen gebruikelijk is en bleek voor een instelling duurder te zijn dan het afkopen van vakantiedagen, omdat de premies voor werknemersverzekeringen en voor pensioen langer doorliepen.

WNT aangepast
Gelukkig heeft de wetgever dit ook ingezien en is de WNT per 1 januari 2019 aangepast. Topfunctionarissen kunnen bij het einde van hun dienstverband maximaal vier weken niet-genoten vakantiedagen laten uitbetalen die in het voorafgaand jaar zijn opgebouwd, zonder dat dit tot de bezoldiging wordt gerekend. Voor de maximering van de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen is een uitzondering gemaakt indien een topfunctionaris in een situatie verkeert waarin hij of zij redelijkerwijs niet alle in het verleden opgebouwde wettelijke vakantiedagen heeft kunnen opnemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een langdurige ziekte of bij arbeidsongeschiktheid.

Indien u vragen over dit onderwerp heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Rob Sies of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord