BASE Advocaten - The Litigation Firm

Onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken vervalt per 1 januari 2021

Nieuws 20 november 2020

In mei 2020 maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat werkgevers in 2020 in het kader van de coronacrisis de vaste reiskostenvergoedingen onbelast mochten blijven betalen, ondanks de verandering van het reispatroon van een werknemer (1). Ook als de werknemer vanwege de coronacrisis dus thuiswerkt en daardoor geen, of minder, reiskosten maakt, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven doorbetalen. Voorwaarde is wel dat de vaste reiskostenvergoeding al vóór 13 maart 2020 was toegekend aan werknemers. Inmiddels is bekend dat deze regeling niet wordt verlengd en per 1 januari 2021 zal vervallen (2). Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

´Normale´ situatie
Allereerst is van belang kort in te gaan op hoe de Belastingdienst in ´normale´ situaties omgaat met de vaste reiskostenvergoeding. Werkgevers mogen werknemers een vaste onbelaste vergoeding geven (gerichte vrijstelling) tot maximaal € 0,19 per kilometer als de werknemer voor zijn werk naar een vaste plek reist. Dit geldt voor zowel het reizen met eigen vervoer als het reizen met openbaar vervoer. De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op het aantal keren in een jaar dat de werknemer de reizen aflegt en de lengte van die reizen. Wel dient aan een aantal fiscale voorwaarden te zijn voldaan (3). Een van de voorwaarden is dat een werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist (de zogenoemde ´36-weken of 128-dagen-eis´).

Normaliter (en dat is per 1 januari 2021 dus weer het geval) mag deze vaste, belastingvrije reiskostenvergoeding tot zes weken na verandering van het reisgedrag doorlopen op basis van de oude situatie. Daarna moet de vergoeding worden aangepast aan het veranderde reispatroon. Dit betekent dat werkgevers de reiskostenvergoeding moeten stopzetten of wijzigen als een werknemer bijvoorbeeld gaat verhuizen, minder dagen gaat werken of langdurig ziek wordt. Dit werd in de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis niet doelmatig en ongewenst geacht. Reden waarom staatssecretaris Vijlbrief heeft bepaald dat werkgevers in 2020 voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen hoeven te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. Voor veel werknemers betekende dit dat de vaste reiskostenvergoeding een soort verkapte thuiswerkvergoeding werd.

Reispatroon opnieuw in kaart brengen
Per 1 januari 2021 mogen werknemers voor thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding meer ontvangen. Alleen daadwerkelijke reisdagen mogen nog belastingvrij vergoed worden. Voor veel werknemers zal dit ertoe leiden dat een vaste reiskostenvergoeding niet meer mogelijk is, omdat niet meer voldaan zal zijn aan de 36-weken of 128-dagen-eis. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Indien niet aan de 36-weken of 128-dagen eis is voldaan moet op basis van declaratie of nacalculatie worden vergoed.

Voor werkgevers is het daarom van belang het (veranderde) werk- en reispatroon van hun werknemers in kaart te brengen en alle vaste reiskostenvergoedingen opnieuw te onderzoeken. Werkgevers moeten daarnaast goed administreren op welke dagen er thuis wordt gewerkt en op welke dagen op kantoor.

Communicatie
Werkgevers dienen de nieuwe manier van vergoeden tijdig te communiceren met werknemers. Hierbij is aanbevolen dat, indien er een ondernemingsraad is ingesteld, deze bij het besluit wordt betrokken en eventueel ook bij de manier van communicatie.

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

 

(1) Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26066.html
(2) Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50987.html
(3) Zie hierover het Handboek Loonheffingen 2020, par. 4.6.1: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek-loonheffingen-2020

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord