BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgever mag relschopper wel de laan uitsturen

Nieuws 26 januari 2021
In het Financieel Dagblad staat vandaag (26 januari 2021) een artikel met de kop "Werkgever mag relschopper niet de laan uitsturen". Deze kop wekt ten onrechte de suggestie dat een werkgever niet iemand zou mogen ontslaan vanwege het feit dat hij aan rellen heeft deelgenomen. Een dergelijk verbod bestaat echter niet.

Wel is het zo dat wanneer je een dergelijk ontslag via de kantonrechter laat verlopen, de kantonrechter niet snel tot een beëindiging van het dienstverband kan overgaan. In het artikel in het Financieel Dagblad wordt op deze situatie ingegaan. Besproken wordt dat het van de omstandigheden van het geval zal afhangen of een rechter tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan en zal overgaan wanneer een werkgever daarom verzoekt. Relevante omstandigheden zijn bijvoorbeeld de positie van de werknemer, de aard van de functie en of het getoonde wangedrag effect heeft op de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden nog kan uitoefenen. Ook zal de rechter altijd per geval de belangen afwegen.

Maar het gegeven dat een rechter niet snel zal (of kan) overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, betekent niet dat een werkgever een werknemer niet kan ontslaan wanneer hij de betreffende werknemer op televisie heeft zien rellen en misschien wel een winkel heeft zien plunderen. Een ontslag kan namelijk ook plaatsvinden door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Dit is ook precies wat er is gebeurd in een vergelijkbare kwestie die in 2016 heeft gespeeld.

In 2016 kwam tijdens de televisie-uitzending van een groot internationaal darttoernooi in Newcastle een man in beeld die een bordje omhoog hield met daarop de tekst “Kenneth Vermeer hangen!”. Kenneth Vermeer was destijds keeper van Feyenoord. Eerder dat jaar had iemand een pop in de Amsterdam Arena opgehangen die de Feyenoordkeeper voorstelde. Deze bedreiging leidde tot veel landelijke ophef, de betreffende persoon is ook vervolgd. De beelden van de man die het bordje bij het dartstoernooi omhoog hield, leidde wederom tot veel ophef. Ook de werkgever van de man kreeg de beelden te zien. Dit betrof Reade, een bedrijf dat gespecialiseerd is in revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Het bedrijf reageerde direct op het incident en verklaarde dat de Raad van Bestuur en de medewerkers van Raede met klem afstand nemen van de betreffende individuele actie. De werknemer werd ook direct op non-actief gesteld. Vervolgens zijn er gesprekken tussen partijen gevoerd. De uitkomst was dat het dienstverband werd beëindigd.

Een dergelijk scenario zou ook heel goed mogelijk zijn wanneer een werkgever een werknemer op televisie ziet die aan het rellen is. Wanneer de omstandigheden mogelijk niet dusdanig zijn dat een kantonrechter kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, kan een werkgever wel een stevig gesprek met de betreffende werknemer voeren. Uitkomst van dit gesprek kan zijn dat het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd. Of dit de wens is en of dit lukt is nog de vraag, maar het mag wel.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord