BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad: de toets van de kantonrechter in 2 stappen

Nieuws 23 februari 2021

Door recente rechtspraak kan (wederom) verwarring zijn ontstaan over de toets die de kantonrechter moet hanteren wanneer om vervangende toestemming wordt gevraagd. Deze bijdrage verschaft helderheid over deze toets. Voor zowel ondernemer als ondernemingsraad is duidelijkheid op dit punt belangrijk. Kennis van de toets die een rechter uiteindelijk zal toepassen, zal immers bepalend zijn voor de opstelling van partijen in een lopende discussie. Bovendien kan een goed onderbouwde inschatting van de uitkomst, maken dat een procedure achterweg kan blijven en partijen onderling tot een oplossing komen.

Uitgangspunt
De ondernemer heeft de instemming van de ondernemingsraad nodig voor besluiten genoemd in artikel 27 WOR. Geregeld gebeurt het echter dat een ondernemingsraad geen instemming wenst te verlenen voor een door de ondernemer voorgenomen besluit. In de praktijk wordt vaak uiteindelijk in onderling overleg alsnog een oplossing gevonden. Maar wanneer dit niet gebeurt, kan de ondernemer ervoor kiezen de kantonrechter te vragen om vervangende toestemming te verlenen.

De toets: 2 stappen
Bij een verzoek om vervangende toestemming, zal de kantonrechter twee stappen moeten doorlopen. Stap 1 betreft de redelijkheidstoets, stap 2 de toets van de zwaarwegende bedrijfsredenen.

Bij de redelijkheidstoets weegt de kantonrechter de argumenten van de ondernemer (voor zijn voorgenomen besluit) en de argumenten van de ondernemingsraad (om zijn instemming hieraan te onthouden) inhoudelijk tegen elkaar af. De kantonrechter zal vervangende toestemming verlenen indien hij van oordeel is dat de argumenten van de ondernemer zwaarder wegen. Wegen de argumenten van de ondernemingsraad zwaarder, dan zal het verzoek worden afgewezen.

Enkel wanneer de argumenten van partijen even zwaar wegen, wordt toegekomen aan de tweede stap (de toets van de zwaarwegende bedrijfsredenen). In dat geval kan de kantonrechter alsnog over gaan tot het geven van vervangende toestemming wanneer de ondernemer kan aantonen dat hij zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft die het voorgenomen besluit vergen.

Deze twee stappen dienen goed uit elkaar te worden gehouden. Dit is al meermaals verkeerd gegaan in de rechtspraak. Ook in een recente uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2020:2637) werd de toets verkeerd toegepast. Uit deze uitspraak volgde namelijk dat de uitkomst van de redelijkheidstoets (stap 1) altijd nog gewijzigd kon worden als gevolg van de toets van de zwaarwegende bedrijfsredenen (stap 2). Dit is echter niet correct.

Gelukkig lijkt de rechtbank Midden-Nederland zich te hebben hersteld. In latere rechtspraak (ECLI:NL:RBMNE:2020:5162) is namelijk bevestigd dat de toets nog altijd dezelfde als door de Hoge Raad bevestigd in het zogenoemde Stena Line-arrest (ECLI:NL:HR:2014:159). De toets dus zoals hierboven weergegeven. Het kan maar opgehelderd zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht

. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord