BASE Advocaten - The Litigation Firm

Huurrecht: de ene bedrijfsruimte is de andere niet. Over de juridische kwalificatie van het gehuurde en de huurbescherming bij de (ver)huur van een squashcentrum

Blogs 12 januari 2022

Bij de verhuur van een gebouwde onroerende zaak is kwalificatie van het gehuurde van groot belang. Voor de verhuur van een woning gelden andere regels dan voor een bedrijfsruimte. En de ene bedrijfsruimte is de andere niet. Over het laatste gesproken gelden grofweg twee categorieën: de bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:290 BW, ook wel middenstandsbedrijfsruimte genoemd, en de overige bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:230a BW. Voor zowel huurder als verhuurder is het verschil van wezenlijk belang. De huurder van een middenstandsbedrijfsruimte geniet namelijk wettelijk een grotere huurbescherming dan de huurder van een overige bedrijfsruimte.

De middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW)
Welke wettelijke regels van toepassing zijn op de verhuur van een bedrijfsruimte, hangt af van de vraag of het gehuurde onder één van de in artikel 7:290 BW genoemde categorieën valt. Bedrijfsruimte wordt in artikel 7:290 BW gedefinieerd als:
  • een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;
  • een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die krachtens zulk een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf;
  • een onroerende zaak die krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.
Squashcentrum: vrij voor het publiek toegankelijk?

De kwalificatie van het gehuurde zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Daarbij is niet alleen van belang wat partijen in de schriftelijke overeenkomst hebben neergelegd maar spelen de inrichting van het gehuurde en de overige feitelijke omstandigheden eveneens een rol. Gaat het om een café, restaurant of hotel, dan zal over de kwalificatievraag weinig discussie ontstaan. Maar niet altijd is de kwalificatie even duidelijk. Zo lag de exploitant van een squashcentrum recent met zijn verhuurder in de clinch over de vraag of het gehuurde kwalificeerde als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW. De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland gaf uitsluitsel in zijn uitspraak:

"De exploitatie van de squashbanen (en hetzelfde geldt voor de sauna, de snookervoorzieningen en de escaperoom) is er niet op gericht en heeft ook niet als gevolg dat willekeurige voorbijgangers het gehuurde binnengaan voor (in de woorden van artikel 7:290 BW) de levering van roerende zaken of voor dienstverlening. Squashbanen zijn doorgaans alleen toegankelijk voor leden of wanneer daarvoor een afspraak is gemaakt en een baan is gereserveerd. In zoverre is het gehuurde niet een voor het publiek vrij toegankelijke ruimte, zoals bijvoorbeeld een bakkerszaak of een fietsenwinkel waar voorbijgangers in en uit kunnen gaan om goederen te kopen of diensten af te nemen.
(...) Het gehuurde kan daarom niet worden aangemerkt als bedrijfsruimte in de zin van dat artikel (...)."

Gevolg is dat de huurder van het squashcentrum zich niet kan beroepen op verdergaande huurbescherming dan bijvoorbeeld de huurder van een kantoorruimte.

Benieuwd wat voor soort bedrijfsruimte u (ver)huurt en wat uw rechtspositie is als (ver)huurder? Neem contact op met Michiel de Vlieger, de huurrecht- en vastgoedspecialist van onze sectie Corporate & Commercial Litigation.

 

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord