BASE Advocaten - The Litigation Firm

Laatste kans werkgevers op verruimde ketenregeling bij werknemers onder 27 jaar? - mr. R.C. Sies

Nieuws 03 augustus 2011

 

Op 9 juli 2010 is de Wet tijdelijke verruiming ketenregeling in werking getreden. Deze wet beoogt de jeugdwerkloosheid tijdens de crisis terug te dringen. Op 1 januari 2012 zal de wet weer vervallen, tenzij deze wordt verlengd tot 1 januari 2014.

 

 

Werkgevers kunnen werknemers maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden in een periode van maximaal 36 maanden. Indien de periode van 36 maanden wordt overschreden en/of er een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten wordt, zal van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Dit wordt de ‘ketenregeling’ genoemd.

Als crisismaatregel ter bestrijding van jeugdwerkloosheid is de ketenregeling voor jongeren tot 27 jaar opgerekt. Hen kan vier maal een contract voor bepaalde tijd worden aangeboden in een periode van maximaal 48 maanden. Een forse verruiming ten opzichte van de oorspronkelijke regel. De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minister verzocht om tegen het einde van 2011 kenbaar te maken of de regeling wordt verlengd tot 1 januari 2014.

Maar hoe werkt deze verruiming in de praktijk? De wet geldt voor alle werknemers die op 9 juli 2010 jonger zijn dan 27 jaar en op dat moment een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben. Hen kan een vierde arbeidsovereenkomst binnen een periode van maximaal 48 maanden worden aangeboden. Als de regeling komt te vervallen geldt de verruiming alleen nog voor op dat moment reeds aangevangen (vierde) overeenkomsten voor bepaalde tijd danwel voor (tweede of derde) overeenkomsten die op dat moment de termijn van 36 maanden hebben gepasseerd. In alle gevallen is wel van belang dat de werknemer nog geen 27 jaar oud is, anders geldt alsnog de oude regeling.

De wet geldt inmiddels ruim één jaar. Tot 1 januari 2012 kan het voor een werkgever aantrekkelijk zijn om een (laatste) overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan die binnen de tijdelijke regeling valt. Dus een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd, of een tweede of derde die op 1 januari 2012 als reeks een looptijd kent die op dat moment langer is dan 36 maanden, mits de werknemer tot het einde van die contracten nog geen 27 jaar is. Het is aan te raden deze contracten tijdig (dus nog vóór het verstrijken van het laatstlopende contract) opnieuw en schriftelijk aan te gaan. Daarbij kan worden verwezen naar de tijdelijke regeling. Let op bij concurrentiebedingen: die dienen bij voorkeur opnieuw en altijd schriftelijk overeen te worden gekomen. Als je er als werkgever voor kiest niets te doen en het contract voor bepaalde tijd stilzwijgend laat verlengen, check dan voorafgaand wel of de betreffende werknemer gedurende de verlenging niet toevallig 27 jaar oud wordt. Het contract zou dan immers op dat moment van rechtswege kunnen worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, hetgeen niet altijd wenselijk is.

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke kwesties kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord