BASE Advocaten - The Litigation Firm

De opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte wordt gewijzigd: meer kosten voor werkgevers

Nieuws 16 augustus 2011

Iedere werknemer heeft op grond van de wet recht op een minimum aantal vakantiedagen. Het recht op vakantiedagen bouwt een werknemer op gedurende het jaar waarin hij/zij werkt. Iemand met een fulltime dienstverband bouwt jaarlijks 20 wettelijke vakantiedagen op. De werkgever kan daarnaast een aantal extra vakantiedagen toekennen aan zijn werknemers, we noemen dit bovenwettelijke vakantiedagen.

Voor zieke werknemers gelden echter andere regels ten aanzien van de opbouw van vakantiedagen. Zij bouwen momenteel namelijk alleen wettelijke vakantiedagen op over de laatste 6 maanden waarin geen arbeid is verricht. Dit betekent dus dat iemand met een fulltime dienstverband die 2 jaar ziek is, slechts aanspraak kan maken op 10 wettelijke vakantiedagen (in plaats van 40 vakantiedagen). Hier komt per 1 januari 2012 verandering in.

Wetswijziging: geen verschil in opbouw van vakantiedagen

In 2009 heeft het Europese Hof van Justitie in het arrest Schultz-Hoff/Stringer geoordeeld dat ook zieke werknemers die door hun arbeidsongeschiktheid geen arbeid hebben verricht, volledig recht hebben op het jaarlijkse minimum aantal vakantiedagen met doorbetaling van loon. Dit betekent dat ook langdurige zieke werknemers jaarlijks een recht op ten minste vier weken aan vakantiedagen dienen te hebben.

Per 1 januari 2012 zal de Nederlandse wet dan ook worden aangepast. Er zal niet langer onderscheid worden gemaakt in opbouw van minimum vakantierechten voor zieke en gezonde werknemers. Zieke werknemers krijgen dezelfde aanspraken als andere werknemers. Tegenover deze volledige opbouw staat dat een arbeidsongeschikte werknemer die gedeeltelijk zijn eigen arbeid verricht, bij het opnemen van vakantiedagen de volledige contractuele arbeidsduur dient op te nemen. Dus wanneer een arbeidsongeschikte werknemer die 3 uur per dag werkzaamheden verricht (in plaats van de contractuele 8 uur per dag) een vakantiedag opneemt, dan kan een volledige werkdag op zijn saldo aan vakantiedagen in mindering worden gebracht.

Uitzondering

De wijziging aangaande de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, betreft alleen de wettelijke vakantiedagen. Voor de opbouw van de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat bij schriftelijke (individuele of collectieve) overeenkomst afspraken kunnen worden gemaakt aangaande de opbouw van deze vakantiedagen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Een andere uitzondering aangaande de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte hangt samen met het uitgangspunt dat een werknemer alleen vakantiedagen opbouwt wanneer hij/zij recht heeft op loon (dit geldt voor zowel de zieke als de gezonde werknemer). Een arbeidsongeschikte werknemer die niet aan zijn re-integratie verplichtingen voldoet, heeft geen recht op loon en bouwt als gevolg daarvan geen vakantie dagen op. Dit was onder de huidige wetgeving ook al het geval.

Stijgende kosten voor werkgevers

Door deze wetswijziging kunnen werkgevers worden geconfronteerd met een opeenstapeling van vakantieaanspraken bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De aan arbeidsongeschiktheid verbonden kosten zullen hierdoor stijgen. Een werkgever die afscheid neemt van een werknemer die twee jaar ziek is geweest en hierdoor niet in staat is geweest zijn vakantiedagen op te nemen, zal immers alle opgebouwde (wettelijke) vakantiedagen moeten uitbetalen. Of dit ook geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen is afhankelijk van de individuele of collectieve afspraken die daaromtrent zijn gemaakt.

Mocht u vragen hebben over deze wetswijziging of advies wensen aangaande de gevolgen daarvan, neemt u dan contact op met mr. drs. J-W. van Geen van onze sectie Arbeidsrecht.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord