BASE Advocaten - The Litigation Firm

Door ‘trust-bestuurder’ gevoerde correspondentie is eigendom van de vennootschap

Blogs 14 september 2011

Trustkantoren houden zich bezig met het beheer van de vennootschappen. Eén van de kerntaken van een trustkantoor is het verwerken van besluiten van de klant (vaak de aandeelhouders of de achterliggende begunstigden) in formele besluiten van de vennootschap. Daarbij zijn trustkantoren vaak ook formeel bestuurder van de vennootschap.

Taken ‘trust-bestuurder’ – belang vennootschap staat voorop

Het figuur van de ‘trust-bestuurder’ – een trustkantoor dat tevens optreedt als bestuurder van een (besloten) vennootschap – is inmiddels in Nederland een veelvuldig voorkomend fenomeen. Een ‘trust-bestuurder’ luistert weliswaar over het algemeen (zoals een ‘normaal’ trustkantoor) ook naar de aandeelhouders of begunstigden, maar dient zich volgens vaste rechtspraak wel als volwaardig bestuurder van de vennootschap te gedragen met alle (wettelijke) taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Bovenal dient dus ook de ‘trust-bestuurder’ het belang van de vennootschap te dienen.

Mag de ‘trust-bestuurder’ na uittreding correspondentie met betrekking tot de vennootschap onder zich houden?

Deze vraag werd recentelijk tijdens een kort geding procedure voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Uitgangspunt is volgens de voorzieningenrechter dat de vennootschap eigenaar is van haar boeken, administratie en aanpalende stukken. De voorzieningenrechter bepaalde in haar vonnis dat dit uitgangspunt ook meebrengt dat alle (fysieke en digitale) correspondentie die een trustkantoor tijdens haar bestuurderschap met betrekking tot de vennootschap heeft gevoerd, eigendom is van de vennootschap. Daaronder valt ook de correspondentie die het trustkantoor met betrekking tot de vennootschap voerde met de klant – de individuele aandeelhouders en/of begunstigden.

Kort gezegd volgt hieruit dat het trustkantoor na uittreding als bestuurder dus alle correspondentie met betrekking tot de vennootschap dient af te geven aan de vennootschap. Die correspondentie is eigendom van de vennootschap en mag het trustkantoor niet onder zich houden.

Het antwoord op bovenstaande vraag is dus ‘nee’.

Vragen?

Heeft u vragen over welke correspondentie een vennootschap van haar voormalig bestuurder/trustkantoor kan terugvorderen? Of heeft u vragen over hoe een trustkantoor kan voorkomen dat bepaalde correspondentie tot het eigendom van de vennootschap gaat behoren?

Aarzelt u dan niet en neem vrijblijvend contact op met mr. M.A. de Vlieger of mr. V.R.M. Appelman (010-2759911) van onze sectie Ondernemingsrecht.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord