BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ontslag op staande voet, met beleid!

Nieuws 19 juli 2012

Op 20 april 2012 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over een door De Bijenkorf gegeven ontslag op staande voet. Uit dit arrest van de Hoge Raad blijkt de waarde van een deugdelijk bedrijfsbeleid en het strak handhaven bij een eventueel ontslag op staande voet.

In deze zaak ging het om een werknemer die sinds 2002 in dienst was bij De Bijenkorf. De arbeidsovereenkomst tussen De Bijenkorf en de werknemer bevatte een duidelijke verwijzing naar de huisregels van De Bijenkorf. In deze huisregels is ondermeer bepaald dat bij bewezen geachte fraude/diefstal altijd ontslag op staande voet volgt. De Bijenkorf voert ook een strikt beleid om diefstal van haar winkelgoederen te voorkomen en ziet toe op correcte nakoming van de huisregels. Deze huisregels zijn ook nog eens door De Bijenkorf rondgestuurd. Daarnaast is tijdens zogenoemde eetzaalbijeenkomsten met het voltallige personeel aandacht besteed aan een geval van diefstal door een personeelslid, waarbij is medegedeeld dat deze werknemer op staande voet is ontslagen.

In april 2009 heeft er een uitverkoopactie bij De Bijenkorf plaatsgevonden. Het personeel kreeg daarbij de gelegenheid om een uur voor de opening van de winkel vijf artikelen naar keuze te kopen tegen betaling van een bepaald bedrag. De betreffende werknemer heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De daarop volgende dag heeft de werknemer aan zijn leidinggevende verzocht of hij ook nog enkele andere goederen tegen gereduceerde prijzen mocht kopen. Dit is hem geweigerd. Bij een controle vier dagen later is gebleken dat de werknemer een broek en een jasje die bij de uitverkoopactie onverkocht waren gebleven, zonder betaling of toestemming uit de winkel heeft proberen mee te nemen. Als gevolg hiervan is de werknemer op staande voet ontslagen. Vervolgens heeft de werknemer de nietigheid van het ontslag ingeroepen en heeft de kantonrechter de vorderingen van de werknemer die daarop volgde toegewezen. In hoger beroep is echter geoordeeld dat het gegeven ontslag op staande voet gerechtvaardigd was en dat de vorderingen van de werknemer moeten worden afgewezen. Tegen dit oordeel is de werknemer in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Bij de beantwoording van de vraag of dit ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven, stelt de Hoge Raad voorop dat mede moet worden gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zou hebben. Maar ook indien deze gevolgen ingrijpend zijn, kan volgens de Hoge Raad een afweging van de persoonlijke omstandigheden tegen de aard en ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is. Naar het oordeel van de Hoge Raad had De Bijenkorf in het onderhavige geval voldoende zwaarwegende redenen om haar bedrijfsbeleid tegen diefstal door het eigen personeel strikt te handhaven. De aan het ontslag ten grondslag gelegde redenen kunnen volgens de Hoge Raad het ontslag dragen nu werknemer van het bedrijfsbeleid op de hoogte was, wist dat dit daadwerkelijk werd gehandhaafd en de werknemer door zijn eigen handelswijze aanleiding heeft gegeven tot een vertrouwensbreuk met zijn werkgever. De gevolgen die het ontslag op staande voet had voor de werknemer, wogen hier volgens de Hoge Raad niet tegenop.

Het opstellen van duidelijk huisregels hoeft niet veel tijd te kosten. Ook het attenderen van de werknemers op het bestaan van de huisregels neemt niet veel tijd in beslag. In het geval een overtreding van de regels (bijvoorbeeld bij een diefstal binnen de onderneming), kan het een werkgever echter wel een hoop kopzorgen schelen. Daarbij is wel van belang dat er consequent wordt opgetreden.

Meer weten? Neem dan contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord