BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgever eerder aansprakelijk ten aanzien van zelfstandigen

Nieuws 19 juli 2012

De zorgplicht van de werkgever is erg omvangrijk. De werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving en in dat kader alle veiligheidsmaatregelen treffen die in redelijkheid van hem kunnen worden verwacht. Daarbij moet de werkgever zijn werknemers ook aanwijzingen verstrekken en hen wijzen op eventuele veiligheidsrisico's. Hierbij moet de werkgever rekening houden met het feit dat een werknemer die dag in dag uit dezelfde werkzaamheden verricht, vaak minder voorzichtig wordt. Werknemers eenmalig waarschuwen is hierdoor niet voldoende.

Het was al bekend dat de werkgever deze zorgplicht ook ten opzichte van uitzendkrachten in acht dient te nemen. Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen inzake de zorgplicht (en daarmee de aansprakelijkheid) van een werkgever ten aanzien van de door hem ingehuurde zelfstandigen. De Hoge Raad heeft bepaald dat ook zelfstandige opdrachtnemers onder bepaalde omstandigheden een beroep kunnen doen op de wettelijke aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval zoals deze geldt ten aanzien van zijn eigen werknemers. De werkgever heeft dus naast de zorgplicht voor zijn werknemers en uitzendkrachten, ook een zorgplicht ten aanzien van zelfstandige opdrachtnemers. Dit geldt echter niet ten aanzien van elke zelfstandige, er moet aan twee eisen zijn voldaan.

Ten eerste moet de zelfstandige voor de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk zijn van degene voor wie hij zijn werkzaamheden verricht. Ten tweede moet de zelfstandige werkzaamheden verrichten die feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren. Dit laatste criterium moet ruim worden gezien. Alle werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de werkgever horen of daarvan in het verlengde liggen, vallen hieronder. Ook overige werkzaamheden die in de praktijk door eigen werknemers van de werkgever worden uitgevoerd moeten hieronder worden geschaard. Als de opdrachtnemer echter werkzaamheden verricht die niets van doen hebben met de werkzaamheden van de werkgever en die ook feitelijk niet door zijn werknemers worden verricht, kan door de zelfstandige geen beroep worden gedaan op werkgeversaansprakelijkheid. Zo zal bijvoorbeeld de timmerman die is ingehuurd om de boekenkast van de notaris te repareren, de notaris niet aansprakelijk kunnen stellen voor opgelopen schade op grond van werkgeversaansprakelijkheid wanneer hij zijn hamer op zijn niet beschermde voet heeft laten vallen.

Meer weten? Neem contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord