BASE Advocaten - The Litigation Firm

Steeds meer duidelijkheid over de hoogte van een ontslagvergoeding

Nieuws 23 augustus 2013

Tijdens de onderhandelingen over een beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden, zal er veelal discussie tussen partijen bestaan over de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding. Recente ontwikkelingen maken echter dat dergelijke discussies steeds verder worden ingekaderd. Naast het handvat van de wel bekende kantonrechtersformule, zien we tegenwoordig dat maatregelen van de wetgever (zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT)) en initiatieven uit de rechtspraktijk (zoals hoelangwerkloos.nl) steeds vaker bepalend zijn voor de hoogte van de ontslagvergoeding.

Op grond van de WNT (in werking getreden op 1 januari 2013) mag de ontslagvergoeding van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal EUR 75.000,- bedragen. De WNT laat de kantonrechter echter de mogelijkheid om een hogere ontslagvergoeding toe te kennen. Dit leek dan ook de mogelijkheid te bieden om via een ontbindingsprocedure alsnog een hogere ontslagvergoeding te bewerkstelligen. De praktijk laat echter een andere ontwikkeling zien. Steeds vaker wordt er door de kantonrechter rekening gehouden met de WNT-norm. Daarnaast geldt dat de WNT in de rechtspraak steeds breder wordt uitgelegd. Waar voorheen alleen de bestuurders van bijvoorbeeld een zorg- of onderwijsinstelling onder de WNT leken te vallen, past de kantonrechter de WNT ook steeds vaker toe op de leden van het orgaan direct ondergeschikt aan het bestuur. Indien deze ontwikkeling zich verder voortzet, zal er steeds minder discussie ontstaan omtrent de hoogte van een ontslagvergoeding in de (semi)publieke sector. Interessant is te bezien in hoeverre de trend van maximering van ontslagvergoedingen zich ook in de private sector zal gaan ontwikkelen. Zolang de wetgever zich daar niet over uitlaat, zullen eventuele ontwikkelingen dienaangaande vanuit de rechtspraktijk moeten komen. Zo zou het heel goed kunnen dat de WNT ook een dempende werking zal hebben op de hoogte van de ontslagvergoedingen die de kantonrechters in de private sector toekennen.

Een andere interessante ontwikkeling aangaande de hoogte van de ontslagvergoeding is het gegeven dat de kantonrechters steeds vaker bij het bepalen van de schadevergoeding in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure, aansluiten bij de duur van werkloosheid zoals deze volgt uit de rekenmodule Hoelangwerkloos.nl. Deze rekenmodule is eind 2012 ontwikkeld door het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Met deze module kan aan de hand van de leeftijd van de werknemer, de duur van het dienstverband, het opleidingsniveau, het werkveld van de werknemer en zijn regio, een inschatting worden gemaakt van de te verwachten duur van werkloosheid. Steeds vaker wordt aan de hand van deze vastgestelde duur van werkloosheid de hoogte van een eventuele schadevergoeding bepaald. Deze ontwikkeling maakt het voor partijen mogelijk om voorafgaand aan een eventuele procedure al een reële inschatting te maken van de hoogte van een mogelijke schadevergoeding. Die inschatting kan vervolgens bepalend zijn voor de hoogte van een ontslagvergoeding welke de werkgever bij een beëindiging van het dienstverband aan een werknemer bereid is toe te kennen.

Uiteraard zal de hoogte van een ontslagvergoeding altijd afhangen van de omstandigheden van het geval. Ontwikkelingen vanuit de wetgever en de rechtspraktijk maken echter dat de kaders waarbinnen over de hoogte van een ontslagvergoeding kan worden gediscussieerd, duidelijker worden.

Voor meer informatie over bovenstaande ontwikkelingen of advies aangaande een individuele ontslagzaak, kunt u contact opnemen met onze sectie Arbeidsrecht. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord